Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Оператор поштового зв'язку 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією оператора поштового зв'язку 2 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці; адміністративно-територіальний поділ України; порядок приписки поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв'язку й тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсій і допомоги; порядок ведення касових операцій дирекціями поштового зв'язку України; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництва з приймання, направленню міжнародних поштових відправлень, правила з оброблення та відправлення міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну; правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну; правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку та збереження умовних цінностей; Закон України "Про захист прав споживачів".

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за вихідними, вхідними й оплаченими грошовими переказами. Приймає від відділів соціального захисту документи на виплату пенсій, перевіряє та обробляє їх. Контролює виплату пенсій і грошових допомог та звіт про виплачену пенсію у відділеннях зв'язку, готує зведену звітність для органів соціального захисту по виплаченій пенсії за район, що надсилається до центру нарахування і виплати пенсій та грошових допомог. У разі роботи у пунктах збору, підготовки і передачі даних - здійснює контроль і передавання переказної інформації за допомогою електронно-обчислювальної техніки. У разі роботи у філіалі оброблення та перевезення пошти, центрах, зональних вузлах - оформляє наряди роз'їзним бригадам на поїздки у поштових вагонах; веде облік робочого часу. У разі роботи у філіалі оброблення переказних та міжнародних рахунків - контролює операції з переказами за допомогою електронно-обчислювальної техніки. У разі роботи в дільниці умовних цінностей - здійснює оперативний облік і контроль знаків поштової оплати та інших умовних цінностей, забезпечує їх збереження.