Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Листоноша з доставки телеграм 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: види та категорії телеграм, правила доставки телеграм адресатам; порядок передачі телеграм адресатам телефоном; контрольні терміни доставки телеграм; розташування вулиць, будинків, квартир на території обслуговуваної дільниці; нормативи часу на доставку телеграм.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює доставку адресатам телеграм усіх видів і категорій відповідно до правил і в установлені контрольні терміни. Наводить довідки про адресатів, які вибули. Оформляє документи на вручені і не вручені телеграми. Доставляє рахунки абонентам для оплати за послуги зв'язку. Приймає телеграми на дільниці з наступною доставкою квитанції відправникові.