Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Фельд'єгер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Інструкцію з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку; порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, передбаченої Інструкцією про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї на підприємствах зв'язку України; плани направлення відправлень за маршрутами; адміністративно-територіальний поділ України.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає від центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій і військових частин пакети, посилки та упаковки. Оброблює ці відправлення, зберігає, перевозить та доставляє їх адресатам відповідно до Інструкції з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку. Супроводжує цінні відправлення. Здійснює охорону об'єктів зв'язку. Обслуговує юридичних і фізичних осіб в районних центрах (виділених містах) кущовим порядком. Доставляє відправлення залізничними, водними, авіа- й автомаршрутами та здійснює обмін відправленнями з фельд'єгерями на маршрутах. Обслуговує спецмаршрути.