Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Фельд'єгер із спеціальних доручень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією фельд'єгеря - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Інструкцію з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставляння відправлень спеціального зв'язку; порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, передбаченої Інструкцією про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї на підприємствах зв'язку України; плани направлення відправлень за маршрутами; адміністративно-територіальний поділ України.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає від центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій і військових частин пакети, посилки та упаковки. Обробляє ці відправлення. Зберігає, перевозить та доставляє їх адресатам відповідно до інструкції з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку. Обслуговує юридичних і фізичних осіб у районних центрах (виділених містах) кущовим порядком. Доставляє відправлення залізничними, водними, авіа- та автомаршрутами та здійснює обмін відправленнями з фельд'єгерями на маршрутах. Перевозить та доставляє адресатам урядові та високоцінні відправлення. Обслуговує спецмаршрути. Здійснює керівництво роботою районних пунктів спеціального зв'язку та роботою фельд'єгерів, які обслуговують магістральні, міжобласні та внутрішньообласні маршрути та здійснюють обмін відправлень з фельд'єгерями в обласних і республіканських центрах. Наводить довідки під час розшукування відправлень, складає статистичну звітність. Чергує на вузлі спецзв'язку. Здійснює експлуатаційний та наступний контроль.