Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, положення, інструкції та розпорядження щодо питань оброблення, перевезення і доставки пошти; організацію виробничого процесу; технологію оброблення пошти; тарифи на послуги поштового зв'язку; порядок проведення ревізій; інструкції та інші нормативні документи щодо розгляду звернень громадян; порядок ведення виробничої документації; основи економіки, виробництва та управління; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Інструктує працівників зв'язку з питань роботи засобів поштового зв'язку. Бере участь у розробленні планів поліпшення якості роботи засобів поштового зв'язку й обслуговування споживачів. Бере участь у розробленні планів направлення пошти, розкладів руху поштового транспорту. Бере участь у розробленні заходів щодо забезпечення збереження пошти, виконання контрольних термінів її проходження та поліпшення роботи поштового зв'язку з надання послуг. Здійснює контроль за своєчасним і якісним обробленням пошти, за перевезенням і доставкою пошти та її збереженням. Розслідує скарги, заяви й запити з питань надання послуг поштового зв'язку та надає відповіді. Аналізує причини виникнення браку, скарг, уповільнення оброблення пошти та впроваджує заходи для їх усунення. Інструктує і контролює працівників відділень поштового зв'язку з питань надання послуг та правильного застосування тарифів на ці послуги. Бере участь в організації семінарів та нарад працівників поштового зв'язку. Бере участь у проведенні ревізій роботи підрозділів філіалу. Веде облік показників якості роботи поштового зв'язку.