Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Технік поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, методичні й нормативні документи з питань організації технологічних процесів поштового зв'язку; плани направлення потоків обміну; порядок ведення документації; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв'язку; правила роботи з обчислювальною технікою; основи економіки та виробництва; Закон України "Про захист прав споживачів"; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде оперативно-технічну документацію згідно з встановленими правилами та інструкціями. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста перевіряє плани направлення потоків пошти (поштових відправлень і періодичних видань), виконання у визначені строки наказів і розпоряджень та здійснює контроль за дотриманням єдиних технологічних процесів обробки, перевезення і доставки пошти у філіалі (підрозділах). Бере участь у розробленні заходів з удосконалення технологічних процесів. Бере участь у розробленні технічно обїрунтованих норм виробітку і норм часу. Бере участь у розгляді заяв і скарг з питань доставки пошти у підрозділах філіалу. Перевіряє правильність складання статистичної звітності якості роботи підрозділів філіалу. Бере участь у розробленні планів поштового обміну, планів розвитку мережі та послуг поштового зв'язку. Обробляє матеріал на персональному комп'ютері.