Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; схеми загальностанційної сигналізації, розподілу зумерних, індукторних і інших сигналів взаємодії на устаткуванні телефонного зв'язку; норми на електричні параметри апаратури ущільнення і каналів; методику усунення складних пошкоджень в устаткуванні; схеми обхідних напрямків зв'язку; правила технічної експлуатації станційного устаткування АТС; правила технічної експлуатації електроустаткування та електроустановок; основи обчислювальної техніки й інформатики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговує та настроює системи передачі багатоканального зв'язку, кінцеву апаратуру та апаратуру виділення каналів; обслуговує і настроює струморозподільне устаткування, дослідне устаткування і контрольно-дослідну та вимірювальну аппаратуру; виявляє та усуває пошкодження в кінцевому устаткуванні систем передачі багатоканального зв'язку в процесі експлуатації, у загальностанційному устаткуванні автоматичного і напівавтоматичного зв'язку; виконує поточний ремонт і настроювання всього устаткування напівавтоматичного та автоматичного зв'язку багатоканальних систем передачі; виконує поточний ремонт і настроювання регістрового устаткування та устаткування для перерахування коду АМТС; виконує монтажні і пуско-налагоджувальні роботи для введення в дію комутаційних систем, виконаних на базі персональних комп'ютерів, на автоматизованих переговорних пунктах і спеціалізованих ручних переговорних пунктах; обслуговує групові пристрої і комутаційне устаткування АМТС із програмним керуванням; обслуговує комутаційне устаткування з елементами електроніки (печатними платами) та ремонтує електронні плати; обслуговує устаткування служби "трактів", настроює устаткування в службі "каналів"; обслуговує цифрові системи передачі, виявляє та усуває пошкодження в кінцевому устаткуванні цих систем. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: обслуговує апаратуру ІКМ (імпульсно-кодової модуляції), дослідну контрольно-вимірювальну апаратуру, блоки АВУ (апаратури високочастотного ущільнення); виявляє та усуває складні (аварійні) пошкодження в обслуговуваному устаткуванні; усуває пошкодження в усіх видах комутаційного устаткування АТС, у групових блоках, у контрольно-випробувальній і перевірній апаратурі; виконує профілактичні перевірки на апаратурі АВН з відновленням рівнів на підсилювачах і генераторах, на стативах СВП (сигнально-викличних пристроїв), АПА (автоматичної перевірної апаратури), платах СПС (стативних пристроїв сигналізації), на загальностанційній сигналізації; організовує обхідні напрямки зв'язку при пошкодженнях; настроює всі види експлуатаційного устаткування і бере участь у настроюванні і тренуванні нового устаткування; регулює АПА, плати АВУ та випробувально-вимірювальну аппаратуру; виявляє пошкодження за допомогою АЯКЗ (апаратури контролю якості зв'язку) і АТ (апарату телефонного); виконує монтажні роботи за схемами будь-якої складності в приладах і устаткуванні (замінює монтажні схеми, виконує корекцію); усуває складні пошкодження в приймально-передавальному устаткуванні станції; виконує ремонт абонентських станцій, з'єднувальних кабелів, антенно-узгоджуючих пристроїв; організовує взаємодію персоналу, який обслуговує устаткування центральної радіотелефонної станції, з персоналом, який обслуговує пересувні абонентські станції; керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на обслуговуваній дільниці. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявляє та усуває складні (аварійні) пошкодження устаткування сільського телефонного зв'язку; усуває складні пошкодження в усіх видах комутаційного устаткування, в апаратурі цифрових систем передачі, у необслуговуваних пунктах підсилення, в устаткуванні електроживлення всіх типів; організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкоджень; здійснює профілактичні перевірки апаратури АВН з відновленням рівнів підсилювачів та генераторів; керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на ділянці.

Приклади робіт
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговування та настроювання систем передачі багатоканального зв'язку; поточний ремонт і настроювання устаткування автоматичного зв'язку. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявлення та усунення складних пошкоджень в устаткуванні; виконання профілактичних перевірок на апаратурі АВН. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявлення та усунення складних пошкоджень устаткування сільського телефонного зв'язку; організація обхідних напрямків зв'язку в разі пошкоджень.