Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип дії, будову та електричні і монтажні схеми обслуговуваної електронної апаратури та устаткування; цифрові та аналогові інтегральні схеми; принцип роботи пристроїв введення і виведення інформації; основи мікропроцесорної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговує та ремонтує особливо складне устаткування та апаратуру на базі засобів електронно-обчислювальної техніки; здійснює технічний огляд окремих пристроїв і вузлів; контролює параметри та надійність електронних елементів устаткування; виконує тестові перевірки з метою своєчасного виявлення пошкоджень; налагоджує та ремонтує устаткування в службі трактів; обслуговує та ремонтує аналогове та цифрове устаткування систем передачі багатоканального зв'язку; настроює, ремонтує та усуває пошкодження на всьому устаткуванні комплексу керування; встановлює, настроює та тренує нове устаткування на базі електроніки, обчислювальної техніки (квазіелектронних засобів комутації, цифрових систем комутації, які працюють на волоконно-оптичному кабелі, концентраторах і телефонних апаратах з електронними схемами) і контрольно-дослідну аппаратуру; ремонтує і налагоджує нове устаткування комутаторного залу; виконує особливо складні монтажні роботи під час реконструкції діючого устаткування; здійснює монтаж високочастотного та волоконно-оптичного кабелю на загальностанційному устаткуванні. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: обслуговує, настроює та ремонтує апаратуру та устаткування електронних АТС; ремонтує устаткування АТСК-У, ЕМ-20, МТ-20/25; ремонтує і настроює електронні, квазіелектронні засоби комутації, цифрові системи передачі, у тому числі ті, які працюють на волоконно-оптичних лініях; контролює технічний стан устаткування (читає та аналізує повідомлення системи про аварії і пошкодження), настроює і тренує нове устаткування і контрольно-випробувальну аппаратуру; виконує монтаж інтегральних схем. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: бере участь у здійсненні корекції в комутаційному устаткуванні всіх типів і устаткуванні систем передачі; складає електричні й технічні паспорти на станційне устаткування, апаратуру ущільнення та устаткування електроживлення.

Приклади робіт
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: налагодження та ремонт устаткування в службі трактів; обслуговування та ремонт цифрового устаткування систем передачі. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: налагодження та ремонт електронної апаратури та устаткування електронної АТС; ремонт устаткування АТСК-У. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: регулювання в комутаційному устаткуванні; складання електричних і технічних паспортів на станційне устаткування та апаратуру ущільнення.