Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Голова кооперативу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Статут кооперативу та положення про його діяльність; терміни підготовки і проведення загальних зборів членів кооперативу, засідання ради або правління кооперативу; результати виробничо-фінансової й господарської діяльності кооперативу та виконання договірних зобов'язань; організацію і технологію виробництва, вимоги до якості сировини та продукції кооперативу, чинні державні стандарти та технічні умови; системи, методи і засоби технічного контролю якості сировини, досвід передових підприємств та основи ринкової економіки, виробничі зв'язки в ринкових умовах, трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює щоденне керівництво справами кооперативу. Забезпечує виконання рішень загальних зборів. Відповідає за виробничофінансову діяльність кооперативу. Є матеріально відповідальною особою за основні засоби виробництва, обігові кошти, устаткування та все майно кооперативу. Визначає форми організації та оплати праці членів кооперативу з огляду на конкретні умови виробництва, розпорядок робочого дня, заходи заохочення, підвищення продуктивності праці і трудової дисципліни. Укладає договори з постачальниками і споживачами продукції, з вищим керівництвом та іншими кооперативами асоціації, до якої належить кооператив. Підписує та затверджує разом з бухгалтером грошово-видаткові документи, баланс кооперативу. Забезпечує проведення виробничо-бухгалтерського обліку в установленому порядку і відповідає за його правдивість згідно із затвердженим положенням та чинним законодавством. Здійснює формування коштів кооперативу за рахунок його власних доходів від реалізації продукції та надання послуг, а також їх використання на формування фондів, відшкодування витрат, обов'язкові платежі, оплати праці, соціальне страхування. Підготовляє та проводить загальні збори членів кооперативу, ставлячи на них питання про чисельність працівників та розмір їхньої заробітної плати, розмір відрахувань від доходів на формування фондів кооперативу, заходи щодо соціального розвитку і соціального забезпечення, припинення діяльності кооперативу в установленому порядку за умови його збитковості та порушення чинного законодавства. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.