Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи телефонії і багатоканального зв'язку; монтажні схеми телефонних апаратів, блокіраторів і діодно-тріодних приставок; будову та принципи дії приладів для електричних вимірювань на повітряних і кабельних лініях електрозв'язку; основні електричні параметри обслуговуваних повітряних і кабельних ліній; методи вимірювання електричних параметрів і визначення пошкоджень на повітряних і кабельних лініях; правила прокладання і монтажу кабелів; правила ремонту повітряних ліній і правила регулювання проводів; У разі обслуговування лінійних споруд проводового мовлення: будову та принцип дії багатопрограмних гучномовців; особливості ліній багатопрограмного мовлення і сумісних ліній проводового мовлення і сільського телефонного зв'язку; правила роботи поблизу перехрещень ліній електропередач з повітряними лініями зв'язку та конструкцію їх спільної підвіски; У разі обслуговування таксофонів: монтажну схему таксофонів; інструкції про порядок усунення пошкоджень у таксофонах; схему столу контролю таксофонів; порядок оформлення актів на розкрадання таксофонів; У разі роботи з технічної паспортизації: основні положення про облік і паспортизацію лінійних споруд; правила будови телефонних та радіотрансляційних мереж; порядок оформлення технічної документації під час введення в дію нових споруд.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні та усуненні пошкоджень на магістральних і внутрішньозонових лініях зв'язку, на фідерних радіотрансляційних лініях напругою до 480В, на абонентських лініях сумісної підвіски з проводами електромереж, на мережах всередині будинків і радіотрансляційних точках багатопрограмного мовлення, на сумісних лініях проводового мовлення і сільського телефонного зв'язку; замінює складні дерев'яні опори (кутові, напіванкерні та інші); закріплює та регулює проводи на ізоляторах; зварює стальні проводи; бере участь в обладнанні ресорних в'язок і в монтажі схрещень; усуває пошкодження на абонентських пристроях, ущільнених апаратурою АВП (регулює загасання, замінює пристрої); відновлює повітряну лінію; здійснює електричні вимірювання ліній постійним струмом; утримує у справному стані кабельні вставки, захисні та узгоджувальні пристрої; визначає характер пошкоджень і усуває їх на абонентських пунктах з повітряними і кабельними вводами і на лініях, розташованих на стовпах і стояках; обстежує наземні споруди і складає ескізи повітряних ліній, кабельних і повітряних вводів, розподільних коробок; усуває пошкодження в телефонних апаратах, діодно-тріодних приставках і блокіраторах. На кабельних лініях: визначає траси і глибину залягання кабелю з допомогою трасопошукових пристроїв та шурфування; здійснює електричні вимірювання кабелю постійним струмом, вимірює опір пристроїв заземлення; виконує монтаж і зрощування кабелів; здійснює перемикання у розподільних шафах; встановлює телефонні апарати і прямі лінії з повітряного вводу; встановлює спарені телефонні апарати через діодно-тріодпу приставку з кабельного і повітряного вводу; здійснює спарення діючих телефонних апаратів через діодно-тріодну приставку; переставляє телефонні апарати в інший будинок; переставляє блоки ВЧ-А, АВП в одній кімнаті, в одному будинку. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує пристрої сигналізації в таксофонах; перевіряє і ремонтує шнури таксофонів і комутаторів переговорних пунктів, гарнітури, дискові номеронабирачі зі зняттям ондулограм. Замінює копилки в таксофонах на обслуговуваній дільниці; перевіряє роботу таксофонів після заміни копилок (на зумер, на попадання жетонів в копилку, усуває нескладні пошкодження і т.ін.); складає маршрутні карти на дільниці; веде документацію при інкасації копилок; реєструє, видає та приймає копилки та ключі від таксофонів, сортує їх; встановлює та обладнує абонентські пункти; оформляє акти на розкрадання копилок; обслуговує та усуває пошкодження в таксофонних кабінах (замінює електролампи, світлове скло, ключі тощо); встановлює таксофони і комутатори на переговорних пунктах; виконує прості слюсарні роботи. У разі роботи з технічної паспортизації: бере участь у складанні технічної документації на капітальний ремонт і реконструкцію лінійних споруд і абонентських пунктів; складає плани кросів на автоматичній телефонній станції (АТС) середньої ємності, паспорти на телефонну каналізацію, схеми колекторів, схеми розкладання кабелів у шахті; складає паспорти на магістральні кабелі і кабелі міжстанційних зв'язків; обробляє дані інвентарних довідок про зміни в лінійних спорудах; складає схеми на телефонні шафи по районах і схеми телефонної каналізації; складає загальні схеми магістральної мережі кожної АТС і міжстанційних зв'язків; приймає і перевіряє технічну документацію під час введення нових телефонних споруд в експлуатацію.

Приклади робіт
На повітряних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування і усунення пошкоджень на магістральних і внутрішньозонових лініях зв'язку; заміна складних дерев'яних опор (кутових, напіванкерних); закріплення проводів на ізоляторах та їх регулювання. На кабельних лініях: електричні вимірювання кабелю постійним струмом; встановлення телефонного апарата й прямого проводу з повітряного вводу. У разі обслуговування таксофонів: поточний ремонт таксофонів; заміна в таксофонах зйомних блоків, номеронабирачів. У разі роботи з технічної паспортизації: складання технічної документації на капітальний ремонт і реконструкцію лінійних споруд і абонентських пунктів; складання паспортів на магістральні кабелі.