Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: У разі роботи на повітряних лініях: правила ведення робіт при перехрещенні ліній зв'язку з лініями електропередач і контактними мережами електротранспорту; вимоги до обладнання повітряних ліній і абонентських пунктів; призначення та правила виконання схрещувань проводів; принцип дії абонентських радіоподовжувачів; положення та інструкції з приймання до експлуатації лінійно-абонентських пристроїв; У разі роботи на кабельних лініях: схеми вимірювальних пристроїв і методи вимірювання кабелів змінним струмом; електричні норми при вимірюваннях; засоби захисту кабелів від корозії, ударів блискавки та електромагнітних впливів; положення, інструкції з приймання до експлуатації кабелів; схеми і методи вимірювання та визначення місця пошкодження кабелю; порядок складання діаграм розподілу потенціалів на оболонках кабелів; методи сумісного захисту підземних споруд від корозії; симетрування та пупінізації кабелів; у разі обслуговування таксофонів: монтажні схеми таксофонів; методи регулювання таксофонів; конструкцію машин і механізмів для інкасації копилок; У разі роботи з технічної паспортизації: правила обстеження трас нового будівництва; порядок приймання побудованих та після реконструкції лінійних споруд.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні і ремонті повітряних ліній, які перехрещують контактні мережі електротранспорту і лінії електропередач та повітряних ліній, що знаходяться в зоні впливу залізниць; бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні абонентських пристроїв, ущільнених апаратурою АВП (абонентський високочастотний пристрій), фідерних ліній напругою до 960В і багатопрограмного мовлення; виконує демонтаж повітряних ліній. Здійснює монтаж і переобладнання схрещень проводів; переключає діючі лінії зв'язку на нові; бере участь у прийманні до експлуатації лінійно-абонентських пристроїв; виконує технічний нагляд за будівництвом і реконструкцією повітряних лінійних споруд. На кабельних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні кабельних ліній, розподільних і кінцевих кабельних пристроїв; визначає місця пошкодження кабелю при відсутності справної жили; виконує монтаж кабелів, що знаходяться в експлуатації; вимірює електричні параметри кабелю змінним струмом; складає дефектні відомості; здійснює технічне обслуговування та ремонт пристроїв захисту підземних кабельних споруд від корозії та пристроїв для утримання кабелю під постійним надлишковим повітряним тиском; бере участь у монтажі кабелів прямого з'єднання ємністю до 600 пар та в роботах, пов'язаних з усуненням пошкоджень в обладнанні НПП (необслуговуваного підсилювального пункту); здійснює нагляд за будівництвом кабельних ліній; обладнує нові абонентські пункти; встановлює і настроює АВП; виконує роботи, пов'язані з установкою і перестановкою основних і додаткових телефонних апаратів із застосуванням апаратури абонентського високочастотного ущільнення та діодно-тріодних приставок; ремонтує в майстерні телефонні апарати, блокіратори усіх систем, діодно-тріодні приставки. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує таксофони з електронними тарифікаційними пристроями; усуває всі пошкодження в таксофонах; бере участь в заходах з підвищення прибутковості таксофонів (виявляє малоприбуткові таксофони і подає пропозиції на їх перестановку); бере участь в прийманні робіт, які виконували робітники інших дільниць, з поточного і капітального ремонту абонентських пунктів та таксофонів; ремонтує з майстерні таксофони всіх систем та електромеханічні машини для перерахунку жетонів. У разі роботи з технічної паспортизації: складає плани огляду лінійних споруд електрозв'язку і абонентських пристроїв; складає відомості дефектів для проведення ремонтних робіт на лінійних спорудах електрозв'язку; бере участь в обстеженні трас нового будівництва і діючих ліній, які підлягають реконструкції або капітальному ремонту; контролює технічний стан обслуговуваних лінійних споруд; готує дані для встановлення телексів, АВП та інш; бере участь у прийманні і освоєнні нових лінійних споруд, які вводяться в експлуатацію після будівництва або після капітального ремонту.

Приклади робіт
На повітряних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт абонентських пристроїв, ущільнених апаратурою АЗП та фідерних ліній напругою до 960В багатопрограмного мовлення. На кабельних лініях: експлуатаційно-технічне обслуговування кабельних ліній та кінцевих кабельних пристроїв; визначення місця пошкодження кабелю; порядок складання діаграм розподілу потенціалів на оболонках кабелів. У разі обслуговування таксофонів: усунення усіх пошкоджень таксофонів на закріпленій дільниці; ремонт таксофонів усіх систем в майстерні. У разі роботи з технічної паспортизації: складання планів огляду лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв; складання відомостей на проведення ремонтних робіт лінійних споруд електрозв'язку.