Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила та інструкції з експлуатації і ремонту лінійно-абонентських споруд; основи імпульсної техніки, електроніки, радіотехніки; На повітряних лініях: будову складних переходів повітряних ліній через залізниці, автотраси і лінії електропередач; схему складних вимірювальних і комутаційних пристроїв і пристроїв керування вуличною звукофіксацією; порядок розрахунку основних параметрів ліній і складання схем схрещення проводів; На кабельних лініях: первинні й вторинні параметри всіх типів кабелів; оптичні параметри волоконно-оптичних кабелів; методи визначення місця пошкодження кабелю; У разі обслуговування таксофонів: схеми та конструкції всіх типів таксофонів; У разі роботи з технічної паспортизації: правила обстеження і складання паспортів на особливо складні споруди.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На повітряних лініях: виконує експлуатаційно-технічне обслуговування та ремонт повітряних ліній на складних дільницях траси (із кабельними вставками, обладнаними електродрекажами та іншими пристроями захисту кабелю, щогловими переходами та ін.), з'єднувальних ліній сільського телефонного зв'язку зі складним профілем траси, ущільнених системами передачі з дистанційним живленням, фідерних ліній проводового мовлення напругою 960В та вище, вуличної звукофікації та ліній дослідних ділянок; виконує розрахунки основних параметрів ліній; усуває негативні впливи в лінійних спорудах під час передач багатопрограмного мовлення; здійснює високочастотну обробку (ВЧ) ліній багатопрограмного мовлення з використанням пристроїв ВЧ обробки та відповідні вимірювання; обслуговує обладнання радіоподовжувачів; визначає характер і місця пошкоджень на лініях електрозв'язку імпульсним методом; складає схеми схрещення і проводів; обстежує траси ліній нового будівництва та ліній, які підлягають реконструкції; обстежує складає ескізи на повітряні лінії та обладнання абонентських пунктів; виконує електричні вимірювання змінним струмом повітряних ліній і кабелів, ущільнених апаратурою ВЧ, здає в експлуатацію відремонтовані лінійно-абонентські пристрої. На кабельних лініях: виконує ремонт і монтаж вводно-кабельного обладнання; встановлює і включає електродренажі; визначає характер і місце пошкодження кабелю; бере участь у монтажі і в усуненні пошкоджень кабелів ємністю понад 600 пар, волоконно-оптичних кабелів, обладнання НПП (НРП); виконує комутацію ланцюгів в НПП (НРП) для переводу систем передачі в різні режими роботи при аваріях на міжміських кабелях електрозв'язку; вимірює параметри й характеристики волоконно-оптичних ліній зв'язку; обладнує перехрещення ліній електрозв'язку з контактними мережами електротранспорту та лініями електропередач до 1000В; встановлює, обслуговує і ремонтує телефонні апарати всіх систем у абонентів; ремонтує в майстерні телефонні апарати з підсилювачем прийому і електронним пристроєм виклику; керує електромонтерами, які виконують усі види робіт з експлуатаційно-технічного обслуговування, ремонту та розвитку лінійних споруд, абонентських пристроїв, повітряних і кабельних ліній. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує та усуває пошкодження в таксофонах, які включені в системи автоматичного дистанційного контролю; обслуговує і ремонтує охоронну сигналізацію; ремонтує в майстерні складні таксофони; виконує слюсарні роботи середньої складності; керує електромонтерами, які і виконують усі види робіт з експлуатаційно-технічного обслуговування та ремонту таксофонів і обладнання абонентських пунктів; розподіляє роботу між роз'їздними робітниками. У разі роботи з технічної паспортизації: обстежує і складає паспорти на особливо складні споруди та обладнання; обстежує фідерні та кабельні лінії проводового мовлення, складає схеми ліній проводового мовлення в населених пунктах; готує вихідні дані проектним організаціям для розроблення проектів введення в дію нових АТС; приймає до експлуатації збудовані або після капітального ремонту лінійні споруди; перевіряє технічну документацію під час введення до експлуатації багатоканальних систем електрозв'язку; вводить інформацію в банк даних ЕОМ.

Приклади робіт
На повітряних лініях: розрахунки основних параметрів ліній; обслуговування обладнання радіоподовжувачів; визначення характеру і місця пошкоджень на лініях зв'язку імпульсним методом. На кабельних лініях: монтаж і ремонт вводно-кабельного обладнання; участь у монтажі волоконно-оптичних кабелів; ремонт телефонних апаратів з підсилювачем прийому та електронним пристроєм виклику. У разі обслуговування таксофонів: обслуговування та усунення пошкоджень у таксофонах, увімкнених у системи автоматичного дистанційного контролю; обслуговування і ремонт охоронної сигналізації. У разі роботи з технічної паспортизації: обстеження і складання паспортів на особливо складні споруди та обладнання; участь в прийманні до експлуатації побудованих лінійних споруд.