Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи електротехніки; методи вимірювання ліній зв'язку постійним струмом; основи телефонії і методи випробування проводів; функціональні та монтажні схеми таксофонів; порядок оформлення актів на розкрадання таксофонів; загальні знання про джерела електроживлення; правила ведення технічної документації; Правила охорони ліній зв'язку та умови проведення робіт в межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення; Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення, Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення, Правила перетину повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж з лініями електропередач; На повітряних лініях: будову повітряних ліній зв'язку і правила їх експлуатації; обладнання перехрещень ліній зв'язку з лініями електропередачі; правила роботи поблизу перехрещень ліній електропередачі з повітряними лініями зв'язку; основні типи й профілі опор і стояків, їх призначення; порядок нумерації опор; правила користування механізованим інструментом; На кабельних лініях: правила технічної експлуатації; порядок утримання кабельних ліній під постійним надлишковим повітряним тиском; правила користування газоаналізатором та правила перевірки загазованості кабельних колодязів і шахт; основні уявлення про корозію; нумерацію пар в кабелі, в розподільних і кінцевих пристроях; завантаження кабелів, що знаходяться в експлуатаційно-технічному обслуговуванні; Правила охорони ліній зв'язку та умови проведення робіт в охоронній зоні; У разі обслуговування лінійних споруд СТЗ і проводового мовлення: основні принципи проводового мовлення, будову і правила технічної експлуатації ліній проводового мовлення, сільського телефонного зв'язку, внутрішньобудинкових мереж і радіотрансляційних точок; будову абонентських гучномовців: схему і будову телефонного апарата; У разі обслуговування таксофонів: функціональну схему й принцип дії таксофона; порядок роботи з черговим столу контролю таксофонів; маршрути інкасації; правила будови таксофонного абонентського пункту; У разі роботи з технічної паспортизації: основні положення з паспортизації і обліку лінійних споруд; порядок ведення документації на телефонні шафи; правила обстеження і складання паспортів на колодязі різних типів; порядок оформлення документів на установку, перестановку і зняття телефонів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні повітряних ліній електрозв'язку; бере участь у визначенні характеру і місця пошкоджень на повітряних лініях, на абонентських лініях та абонентських пристроях і в усуненні пошкоджень; встановлює, замінює та ремонтує опори, стояки, траверси та приставки; оснащує опори і траверси арматурою; підвішує, перекладає та зрощує проводи; нумерує опори; чистить ізолятори на стовпах і стояках; випробовує проводи з контрольних опор; здійснює заземлення на повітряних лініях і абонентських пунктах; виготовляє та фарбує допоміжні пристрої (попереджувальні знаки, замінні стовпчики); виконує земляні роботи, розчищає траси; здійснює установку і перестановку телефонних апаратів та радіоточок; веде документацію на виконані роботи; перевіряє роботу абонентських та колективних гучномовців. На кабельних лініях: бере участь у визначенні та усуненні пошкоджень кабелів, у захисті кабелів від корозії, ударів блискавки та електромагнітних впливів; щоденно перевіряє шахти і кабельні колодязі на загазованість, результати перевірки записує в журнал; перевіряє герметичність отворів каналів введених в дію блоків кабельної каналізації; виконує роботи з герметизації отворів каналів; перевіряє отвори труб у стельовому перекритті шахти; обслуговує прилади та обладнання для утримання кабелю під постійним надлишковим повітряним тиском; бере участь у визначенні траси кабелю з допомогою технічної документації, шурфування та трасопошукових приладів; здійснює нагляд за збереженням кабельно-каналізаційних споруд; виконує земляні роботи; встановлює телефонні апарати, прокладає абонентські лінії з кабельного вводу, встановлює додаткові апарати за схемою "директор-секретар", додаткові дзвінки, безобривні розетки для спарених телефонних апаратів; переставляє телефонні апарати в одному будинку з кабельного та повітряного вводу в інший будинок; переставляє телефонні апарати в одній кімнаті, виносить їх у коридор, установлює додаткові телефонні апарати; замінює телефонні апарати і розеткові шнури; знімає телефонні апарати і блоки НЧ-А, ВЧ-А та блоки абонентських високочастотних пристроїв (АВП); пробиває наскрізні отвори, сходинкові перекриття і робить борозни в цегляних стінах;.відновлює абонентські лінії із заміною і без заміни (1 х 2) проводів з кабельного вводу. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує таксофони, оглядає зовнішній стан таксофонів та таксофонних кабін; бере участь в усуненні пошкоджень в таксофонах (перевіряє роботу таксофонів на наявність зумера, замінює мікротелефонні трубки, замінює електронні блоки "телекарт", номеронабирачі, карткоприймачі); обслуговує абонентську лінію від кінцевого кабельного пристрою до абонентського пункту (таксофона); ремонтує мікротелефонні трубки в майстерні (розбирає, збирає, замінює телефонні та мікротелефонні капсули, замінює мікротелефонні шнури, металеві шланги, стальні троси, перевіряє мікротелефонні трубки); встановлює і замінює електролампи, вимикачі, світлове скло, гачки, полички, таблички в таксофонних кабінах; замінює таксофони на лініях; бере участь в установці і обладнанні абонентських пунктів таксофонів (встановлює кабіни, вирівнює їх, закріпляє, обладнує фундамент та ін); встановлює телефонні апарати в переговорних пунктах; пломбує копилки, готує і замінює копилки в таксофонах, здійснює інкасацію копилок; реєструє отримання та повернення копилок і ключів, перевіряє сигналізацію копилок; складає акти на розкрадання копилок таксофонів, їх деталей і акти на заміну обладнання; аналізує дохідність таксофонів на закріпленій дільниці. У разі роботи з технічної паспортизації: обстежує наземні лінійні споруди, кабельні та повітряні вводи і розподільні коробки, кабельні колодязі на відповідність до схем і паспортів; робить нескладні ескізи; обстежує траси телефонної каналізації, траси броньованих кабелів; веде документацію на телефонні шафи і вносить зміни в документацію після виконання нарядів; продзвонює магістральні та розподільні кабелі, готує документацію; обробляє дані протоколів вимірювань; обновлює технічну документацію; складає плани кросів на АТС малої ємності; обстежує кабелі, що прокладені по стінах споруд і в каналах схованої проводки, виконує ескізи (схеми) та складає електричні паспорти на ці кабелі; перевіряє електричні паспорти й технічну документацію на відповідність до існуючого стану; перевіряє дані на нові установки та перестановки телефонів; оформляє наряди на зняття телефонів; складає і обробляє рапорти переключень; складає відомості для формулярів; складає технічну документацію і паспорти на кабельні колодязі, колектори та інші лінійні споруди.