Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Керуючий відділенням", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничої діяльності відділення; технологію сільськогосподарського виробництва; досягнення науки і передовий досвід у галузі; економіку, організацію виробництва, праці й управління; економічні методи управління в умовах розширення господарської самостійності; чинні положення про оплату праці і основи її нормування; чинні ціни та стандарти на сільськогосподарську продукцію; законодавство про працю і земельне законодавство; правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю відділення. Бере участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечує їх виконання. Забезпечує вживання заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва раціонального використання і охорони земельного фонду. З метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції організовує упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузях рослинництва і тваринництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур та продуктивних порід тварин, науково обґрунтованої системи добрив. Забезпечує механізацію виробничих процесів, виявляє і використовує резерви підвищення продуктивності праці, забезпечує розвиток раціоналізації та винахідництва. Організовує упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці. Домагається економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці. Організовує планування, облік і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення. Бере участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації персоналу. Організовує комунально-побутове обслуговування працівників. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища. Проводить виховну роботу в колективі.