Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст розмельного устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста розмельного устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, правила регулювання і принцип роботи устаткування; режими розмелу; вимоги до якості розмелу; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес надтонкого розмелу сировини і продуктів для виготовлення харчової продукції на розмельних машинах безперервно-потокової механізованої лінії і приймально-подрібнюючих агрегатах. Рівномірно і безперервно завантажує (вивантажує) сировину, продукти за допомогою транспортних пристроїв або вручну. Регулює ступінь подрібнення відповідно до одержаного завдання за результатами ситових аналізів. Усуває причини відхилень від завдання. Здійснює контроль за якістю і тонкістю помелу, а також за безперервною роботою транспортних і аспіраційних пристроїв. Проводить ситові аналізи.