Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Вимірювач місткостей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: інструкцію з визначення місткостей і правила користування таблицями поправок; будову та призначення вимірювальних пристроїв, вагів, електроклейм; строки проведення обов'язкової перевірки місткості; правила ведення журналу вимірювань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вимірює величину об'єму цистерн, баків, чанів, бочок та інших місткостей за допомогою вимірювальних приладів, мірників або шляхом зважування відповідно до інструкції з перевірки місткостей. Установлює на ваги, наповнює водою. Записує в журналі результати вимірювання з урахуванням поправок за таблицею. Виводить старий трафарет. Наносить фарбою або випалює дані вимірювання місткостей: об'єм, вагу. Здає виміряні місткості.