Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст гірничих виїмкових машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж на підземних роботах у вугільній галузі не менше 3 років, в тому числі за професією машиніста гірничих виїмкових машин 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і технічні характеристики гірничих виїмкових машин: агрегатів, добувних і прохідницьких комбайнів, стругових установок, врубових машин; вимоги і порядок до ведення роботи з монтажу, демонтажу і ремонту обслуговуваного обладнання; будову і характеристику застосовуваного електрообладнання; будову заземлення; системи пиловідсмоктування і зрошування; термін спрацювання окремих деталей і вузлів; види мастильних матеріалів, емульсій гідросистем кріплення і машин, необхідну кількість їх для заправлення; системи змащування машин і механізмів; вимоги до якості заправлення і заточування зубців, кайл дворогих, різців, ножів; інструкцію з кріплення і керування покрівлею; властивості гірських порід і їх поведінку під час виймання; основи гірничої справи, електротехніки та гідравліки; електрослюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує гірничими виїмковими машинами; добувними і прохідницькими комбайнами, виїмковими агрегатами, в тому числі автоматизованими і з програмним керуванням, струговими установками, врубовими машинами. Стежить за станом секцій гідрофікованого кріплення, накатника і сітки агрегату в процесі посадки щита на забій. Розкріплює, пересуває опорні балки і приводні головки стругових установок за допомогою гідродомкратів та закріплює їх на новому місці. Проводить різні вруби врубовими машинами залежно від гірничотехнічних вимог і гірничогеологічних умов; вирубує верхній "куток" різними способами. Змащує вузли і деталі машин, перевіряє рівень і доливає масло в турбомуфти і маслостанції. Опробовує машини. Перевіряє і міняє зубці, кайл дворогі, різці, ножі. Перевіряє стан покрівлі, кабелів, труб, шлангів, вантажних механізмів. Забезпечує правильний напрямок виймання (зарубки) корисної копалини і проведення виробки. Регулює виконавчий орган в процесі роботи. Оглядає і стежить в процесі роботи за станом тягового і запобіжного канатів або тягового ланцюга. Керує системою зрошення, запобіжними лебідками і маслостанціями. Виявляє й усуває неполадки машин, механізмів та іншого обладнання в процесі роботи. Розвертає, монтує, демонтує, спускає (підіймає) і переганяє машини в процесі роботи. Закріпляє машини запобіжними стояками і покрівлю над нею в кінці роботи. Установлює розпірні та укісні стояки, вибиває і встановлює стояки, що заважають рухові машин, зачищає машинну дорогу. Бере участь в установленні та перенесенні упорного стояка. Бере участь у планово-запобіжних ремонтах, монтажі, демонтажі обслуговуваних машин, агрегатів, іншого обладнання з піднесенням, навантаженням і розвантаженням їх окремих частин і вузлів. Переганяє комбайн із вибою у вибій своїм ходом.

Спеціалізація
У разі керування гірничими виїмковими машинами з самостійним виконанням ремонтних робіт.