Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дорожньо-колійного робітника 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, конструкції і норми тримання колій у належному стані та стрілкових переводів; способи розбивання стрілкових переводів і їх регулювання; правила проведення робіт щодо обладнання колій та стрілкових переводів; вимоги до якості будови колій і стрілкових переводів; призначення, будову і правила експлуатації застосовуваного обладнання, ручного та механізованого інструменту; правила користування оптичними приладами для візування колій за профілем.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні роботи під час будівництва, ремонту та поточного утримання рейкових колій в належному стані з типом рейок Р-43 і вище в шахті й на шахтовій поверхні. Проводить розбивання, монтаж стрілкових переводів, кріплення їх до шпал і брусів вручну та костилезабивачами. Перевіряє правильність укладеного стрілкового переводу за епюрою згідно з його маркою і типом. Промірює і регулює за шаблоном, рівнем і направленням стрілкові переводи, горизонтальні та похилі колії. Здійснює візування і розбивання кривих під час ставлення в проектне положення за підрахованим зрушенням. Установлює і регулює перевідний механізм. Здійснює візування в профілі під час установлення рейкошпальної решітки в проектне положення з застосуванням оптичних приладів (нівелірів). Установлює, кріпить контрорейки. Монтує і демонтує зрівняльні прилади.