Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Механік I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання) II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва шахти (розрізу); технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими робіт гірничошахтового обладнання, машин і механізмів, засобів автоматизації та правила їхньої технічної експлуатації; методи планування, організацію і технологію ремонтних робіт, правила приймання обладнання після ремонту і здавання в ремонт, порядок складання дефектних відомостей та іншої технічної документації; основи технології гірничого виробництва; основи економіки, організацію виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує роботу механізованих комплексів; вибійного обладнання; ефективну експлуатацію стаціонарного обладнання на шахті, засобів автоматизації - приладів, апаратів, пристроїв, їх обслуговування та своєчасний ремонт; експлуатацію екскаваторного парку, допоміжного та бурового обладнання на розрізах; зберігання резервного неустановленого обладнання. Складає: графіки планово-запобіжних ремонтів, технічних оглядів, ревізій, наладок і випробувань шахтового обладнання, екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання; замовлення на ремонт вузлів і деталей; заявки на необхідні запасні частини, інструмент, матеріали та пальне; документи на списання морально застарілого і спрацьованого обладнання. Розробляє: заходи щодо запобігання аварій і травматизму та організовує їх впровадження; пропозиції щодо поліпшення використання обладнання; норми витрат запасних частин і матеріалів на гірничошахтове обладнання. Організовує: планові огляди обладнання: монтаж і налагодження засобів автоматизації; комплектацію вузлів і деталей механізованих комплексів та іншого вибійного обладнання для своєчасного введення в експлуатацію лав і вибоїв, правильну та ефективну експлуатацію пиловловлювальних установок, капітальний ремонт засобів автоматизації. Бере участь: у складанні планів матеріально-технічного постачання; у розробленні планів механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт; у прийманні робіт від підрядних ремонтних і налагоджувальних, організацій (бригад); у розслідуванні аварій механізованих комплексів, вибійного, стаціонарного та іншого обладнання; у випробуваннях і впровадженнях нових машин і механізмів, нової техніки та технології; в розгляді та впровадженні раціоналізаторських пропозицій; у підготовці документів на списання засобів автоматизації та радіоізотопних приладів; у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення очищення шкідливих викидів у атмосферу, в розгляді проектів з реконструкції об'єктів. Контролює: терміни та якість виконання ремонтних і монтажних робіт; своєчасне і комплектне постачання нового обладнання; розподілення і витрачання запасних частин на дільницях; видавання нарядів та дотримання правил безпеки, правильність списання обладнання та його повторне використання. Проводить інструктаж і технічне навчання працівників обслуговуваного і ремонтного персоналу щодо експлуатації обладнання і безпечних методів ведення робіт, організовує періодичну перевірку їхніх знань правил безпеки. Веде установлену документацію, звітність.