Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; керівні матеріали з організації ремонту устаткування; конструктивні особливості, призначення, режими роботи та правила експлуатації устаткування органу Держспецзв’язку; організацію та технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування; правила здавання устаткування у ремонт і приймання після ремонту; інструкцію з діловодства; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця безаварійну і надійну роботу всіх видів устаткування органу Держспецзв’язку, їх належну експлуатацію, своєчасний ремонт і технічне обслуговування. Проводить, у межах своїх повноважень, роботи з модернізації та підвищення економічності ремонтного обслуговування обладнання органу Держспецзв’язку. Здійснює технічний нагляд за станом і ремонтом захисних пристроїв на механічному устаткуванні, що обслуговується особовим складом Держспецзв’язку. Готує та подає на розгляд керівництва календарні плани (графіки) огляду, перевірок і ремонту устаткування, замовлень на централізоване виконання капітального ремонту устаткування, одержання матеріалів, необхідних для планово-запобіжних і поточних ремонтів, запасних частин, інструменту, специфікацій на запасні частини та іншої технічної документації. Бере участь у прийманні та встановленні нового устаткування, впровадженні засобів механізації важких фізичних і трудомістких робіт. Здійснює облік устаткування, підготовку документів для його списання. Бере участь у перевірці устаткування органу Держспецзв’язку, у розробленні інструкцій щодо технічної експлуатації, змащування устаткування і догляду за ним, безпечного виконання ремонтних робіт. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту, контролює їх якість, правильність витрат матеріальних ресурсів, виданих на зазначені заходи. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці, вимог екологічної безпеки під час виконання ремонтних робіт. Наглядає за особовим складом Держспецзв’язку, який ремонтує устаткування органу Держспецзв’язку і підтримує його в робочому стані.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; надавати пропозиції щодо ефективного застосування закріпленої за ним техніки під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та інструментів, необхідних для виконання його посадових обов’язків; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, що створюють передумови порушення техніки безпеки та пожежної безпеки; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.