Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Тесляр 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи теслярем 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: особливо складні дерев'яні конструкції відповідальних інженерних споруд, мостів та шляхопроводів; конструкції, способи улаштовування та ремонту всіх видів опалубки; способи виготовлення інвентарних шаблонів елементів великого розміру та складної конфігурації; будову, правила експлуатації та поточного ремонту механізованого, електричного, пневматичного інструменту, деревообробних верстатів різних типів; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні опалубні роботи.

Приклади робіт
Улаштовування та ремонт опалубки склепінь, оболонок і куполів. Установлювання опалубки арок під час спорудження будівель різного призначення, мостів та шляхопроводів. Складання та встановлювання на місце кружал мостів прогоном більше 50 м. Виготовляння шаблонів для розмічання косяків кружал мостів. Складання та ремонт коробів опалубки. Складання та встановлювання будівельних ферм і балок прогоном більше 15 м. Виготовляння та улаштовування ряжевих опор та опор під прогонові будівлі складної конструкції та конфігурації. Улаштовування та ремонт дерев'яних опор шатрових льодорізів.