Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Інспектор з кадрового забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; трудове законодавство; практику застосування законодавства з питань сфери діяльності; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує завдання щодо організації обліку особового складу Держспецзв’язку. Контролює розроблення перспективних і річних планів комплектування кадрами органу Держспецзв’язку з урахуванням перспектив розвитку. Контролює ведення документації щодо вирішення питань прийняття, звільнення, переведення та розстановки особового складу в органі Держспецзв’язку. Здійснює нагляд за формуванням і веденням особових справ особового складу Держспецзв’язку, внесенням змін, пов’язаних зі службовою діяльністю. Контролює своєчасність і правильність інформації про кількісний склад особового складу Держспецзв’язку, оновлення і поповнення банку даних. Керує підготовкою матеріалів, необхідних для атестаційної, кваліфікаційної або інших комісій. Розроблює проекти документів щодо винагород і заохочень особового складу Держспецзв’язку. Контролює ведення обліку та зберігання трудових книжок, визначення трудового стажу (вислуги років) та надання відпусток особовому складу Держспецзв’язку. Контролює складання і дотримання графіків чергових відпусток. Забезпечує підготовку та подання до органів соціального забезпечення документів, необхідних для призначення пенсій особовому складу Держспецзв’язку. Організовує табельний облік особового складу Держспецзв’язку, контролює стан службової дисципліни в органі Держспецзв’язку та дотримання правил внутрішнього розпорядку. Контролює ведення архіву особових справ, після закінчення встановлених термінів поточного зберігання готує документи для здавання їх до галузевого архіву. Забезпечує складання встановленої звітності про роботу з кадрами.

Спеціалізація
Має право: отримувати довідкові матеріали, пояснення, інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення кадрової роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.