Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу сектору, забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо організаційно-технічної діяльності відповідно до специфіки діяльності сектору. Бере участь у розробці планів організаційно-технічної діяльності Держспецзв’язку та організовує їх виконання за напрямами, що належать до компетенції сектору. Організовує підготовку документів щодо листування та звітності зі службових питань та контролює терміни їх виконання. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами при вирішенні питань, що належать до сфери діяльності сектору. Вживає необхідних заходів щодо удосконалення організації роботи сектору. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Підтримує у секторі виробничу та трудову дисципліну, вимагає виконання правил трудового розпорядку. Забезпечує високий рівень професійної підготовки особового складу, планує, організовує та контролює проведення занять з професійного навчання особового складу сектору. Проводить виховну роботу з особовим складом сектору з урахуванням його ділових якостей та морально-психологічного стану, створює умови для зміцнення його здоров’я та фізичного розвитку. Стежить за утриманням і правильною експлуатацією приміщень, відведених для сектору, контрольно-вимірювальної, спеціальної та електронно-обчислювальної техніки. Контролює виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Організовує підбиття підсумків виконання планів організаційно-виконавчої діяльності, дисципліни, об’єктивно оцінює досягнуті підлеглими результати. Проводить роботу з добору кадрів. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. Забезпечує дотримання особовим складом сектору законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.