Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю з наступною спеціалізацією «Організації і управління охороною здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я; загальну та соціальну психологію; медичну етику та деонтологію; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; потреби в медичній техніці; основні положення про проведення військової мобілізації; вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Складає поточні та перспективні плани роботи сектору, організовує та контролює їх виконання. Організовує аналіз медичного нагляду за особами із хронічними захворюваннями, стан та ефективність диспансеризації особового складу. Проводить санітарно-просвітницьку роботу в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах щодо нових форм та заходів санаторно-курортного лікування. Веде облік хворих, які потребують санаторно-курортного лікування, забезпечує своєчасне надання необхідної медичної інформації (санаторної картки) для лікування у санаторних закладах. Здійснює контроль за ефективністю лікування особового складу Держспецзв’язку. Організовує у межах своєї компетенції ділове листування із відповідними санаторно-лікувальними закладами, структурними підрозділами Міністерства охорони здоров`я України щодо виконання завдань за напрямом роботи сектору. Надає консультативну медичну допомогу особовому складу Держспецзв’язку. Здійснює контроль за веденням медичної документації, готує та подає керівництву закладу звіти та статистичну інформацію за напрямом роботи сектору. Здійснює належну розстановку і використання медичних кадрів та організацію їх роботи. Створює належні умови роботи, забезпечує дотримання особовим складом правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи сектору, вживає заходів щодо їх оптимізації. Організовує проведення практичних семінарів з актуальних питань санаторно-курортного лікування. Веде роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

Спеціалізація
Має право: подавати пропозиції керівництву щодо ефективного планування та організації санаторно-курортного лікування; отримувати у встановленому порядку, у межах наданих повноважень, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; взаємодіяти у межах своєї компетенції з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами, державними органами та установами; брати участь у нарадах та зборах; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.