Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості, принцип роботи різних типів електричного устаткування, двигунів, установок, пускорегулювальної та контрольно-вимірювальної апаратури вантажопідіймальних кранів і машин; кінематичні, гідравлічні, електричні схеми вантажопідіймальних кранів і машин; правила застосування та експлуатації діагностичної апаратури; систему допусків та посадок під час сполучення деталей і вузлів; марки, сорти та властивості твердих сплавів; способи слюсарного та термічного оброблення, приганяння особливо складних деталей; правила та способи монтажу, випробування та демонтажу особливо відповідальних вузлів, деталей, механізмів, агрегатів та електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин; допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми; вимоги технічних документів щодо монтажу та експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин; способи та правила монтажу, ремонту, випробування, налагоджування, регулювання, введення в експлуатацію, технічного обслуговування особливо складного електричного устаткування, апаратури, приладів вантажопідіймальних кранів та інш. машин; будову та взаємодію особливо складних електричних механізмів, агрегатів, устаткування; правила та способи здійснення комплексу профілактичних заходів щодо запобігання виникненню несправностей, корозійного спрацювання деталей та вузлів під час експлуатації; правила та способи виконання слюсарних та електрослюсарних робіт із дотриманням технологічних карт та вимог до якості робіт; правила монтажу, випробування та здавання в експлуатацію вантажопідіймальних кранів та машин, електричного устаткування різних типів; правила складання технічних креслень та документації; правила роботи з механізованим, пневматичним, електричним інструментом різних типів та призначення, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями, ручними та механічними лебідками, талями; правила використання сигналів та порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних кранів і машин; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

Приклади робіт
Виконання особливо складних робіт під час монтажу, ремонту, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин. Виготовляння особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів, відповідальних деталей, вузлів, механізмів, агрегатів, пристроїв, електричного устаткування. Здійснення перевірки взаємодії електричних схем, характеристик електричних ланцюгів. Монтаж, демонтаж, випробування особливо складних і відповідальних деталей, вузлів, механізмів, агрегатів, пристроїв, електричного устаткування, насосів, гідравлічних систем, гідравлічних розподільників, гідравлічних муфт тощо. Виконання робіт для відновлення геометрії поворотного круга та зубчастого вінця, точності поясів та решіток стріли та порталу. Регулювання електричних та електронних контрольно-вимірювальних приладів, систем сигналізації та автоматичного блокування, приладів автоматики та дистанційного керування. Випробування, балансування, регулювання на стендах, знімання характеристик і розгорток електричних двигунів, устаткування, контрольно-вимірювальних приладів тощо. Виконання діагностичних робіт щодо оцінки технічного стану електричного устаткування, механізмів, агрегатів. Розбирання, ремонт, складання, випробування, налагоджування, регулювання особливо складного електричного устаткування, механізмів, агрегатів, контрольно-вимірювальних приладів тощо. Визначання стану деталей, електричних схем і блоків з метою їх можливого повторного використання. Визначання причин виникнення несправностей, дефектів, їх усунення під час експлуатації електричного устаткування та перевірки в процесі ремонту. Складання дефектної документації. Ремонт, налагоджування, випробовування та технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин. Виконання технічних розрахунків, необхідних під час налагоджування та регулювання електричного устаткування. Складання технічної документації.