Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та конструктивні особливості вантажопідіймальних кранів і машин; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин; способи монтажу окремих вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування та машин; способи вивіряння змонтованого електричного устаткування та частин машин і механізмів; систему допусків, посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); правила та способи маркування деталей, електричних схем та устаткування; правила комплектування електричного устаткування; способи ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин; способи та правила регулювання окремих вузлів, механізмів, агрегатів, електричних схем та устаткування середньої складності; правила експлуатації електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин; технічні умови щодо випробування електричних механізмів, агрегатів та устаткування; способи виявлення та усунення несправностей в роботі електричного устаткування; правила роботи з технічними кресленнями; правила виконання електрослюсарних робіт згідно з технологічними картами; будову, правила використання механізованого, електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту, металообробних верстатів; правила застосування випробувальних установок та контрольно-вимірювальних приладів; правила роботи з такелажним устаткуванням, механізованим інструментом під час монтажу; терміни спрацювання та правила випробування тросів і канатів; правила підіймання та переміщання елементів кранів та машин із використанням вантажопідіймальних машин і механізмів; будову та правила експлуатації вантажопідіймальних механізмів та такелажних засобів, способи їх випробування; правила користування наочною сигналізацією; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує слюсарні та електрослюсарні роботи середньої складності під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

Приклади робіт
Виконання робіт середньої складності під час виготовляння, монтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин. Слюсарне обробляння деталей і вузлів за 6- 10 квалітетами (2-3 класами точності) із застосуванням механізованого, пневматичного, електричного інструменту, верстатів. Розмічання деталей для обрізання та свердління. Розмічання деталей та електричних схем за технічними кресленнями та ескізами. Виправляння, розмічання, згинання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на металообробних верстатах. Нарізання різі на кінцях труб, виготовляння розтрубів. Обробляння електричних конструкцій ізоляційними матеріалами. Розбирання кінців багатожильних електричних кабелів, перевірка придатності електричних кабелів та проводів. Знімання та встановлювання панелей, щитів з електричною апаратурою, струмоприймачів. Виготовляння та складання конструкцій для тролеїв і кріплення кабелів, кронштейнів для освітлювальної арматури, конструкцій для встановлювання одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо. Встановлювання ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1 кВт, рубильників, сигнальних ламп тощо. Регулювання реле різних систем, роз'єднувачів триполюсних тощо. Виправляння круглих і штабових шин. Монтаж, демонтаж вузлів, механізмів, агрегатів, електричних двигунів та устаткування. Розбирання, ремонт, заміна, складання, випробування та технічне обслуговування вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування середньої складності. Перевірка показань приладів електричної безпеки й контролю. Виявляння та усунення дефектів та несправностей у роботі вузлів, механізмів, електричного устаткування середньої складності. Виконання такелажних робіт із застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв. Складання дефектних відомостей на ремонт середньої складності у вантажопідіймальних кранах та машинах. Щозмінне технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин. Участь у плановому запобіжному ремонті.