Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи вантажопідіймальних кранів, машин, окремих вузлів, агрегатів, електричного устаткування, пускорегулювальної апаратури та приладів; сортамент та основні властивості матеріалів, що обробляються; допуски, посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); призначення термічного оброблення деталей та його вплив на зміну властивостей металів; способи захисту металу від корозії; види заклепувальних, зварювальних з'єднань та умови дотримання їх міцності; режими змащування деталей та вузлів; склад тугоплавких та легкоплавких припоїв; способи та правила слюсарного оброблення деталей; правила та способи виконання електрослюсарних робіт; режими змащування деталей та інш. вузлів; способи розмічання деталей та електричних схем за шаблоном; властивості, сортамент та марки електричних проводів, кабелів, ізоляційних матеріалів; правила складання простих електричних схем; основні правила комплектації електричного устаткування; основи електротехніки та технології металів; технологічну послідовність виконання робіт із розбирання, ремонту, складання, встановлення, монтажу, налагоджування та технічного обслуговування механізмів, агрегатів, двигунів, електричного устаткування та машин; технічні умови щодо випробування, регулювання та приймання в експлуатацію вузлів, механізмів та електричного устаткування; призначення, будову, правила експлуатації механізованого, пневматичного, електричного слюсарного, монтажного інструменту, контрольно-вимірювальних приладів; будову та правила користування простими такелажними та монтажними засобами та пристроями; правила стропування, підіймання, переміщення вантажів; способи виконання простих монтажних робіт; правила виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; основні вимоги щодо безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує прості слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

Приклади робіт
Виконання простих робіт під час монтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин. Слюсарне обробляння деталей за 11- 12 квалітетами (4 –5 класами точності) із застосуванням ручного, пневматичного, електричного інструменту. З'єднування простих деталей, вузлів. Різання металевих і пластмасових труб. Різання, рубання, виправляння заготовок із круглої, штабової та кутової сталі із застосуванням ручного, механізованого, електричного інструменту та пристроїв. Свердління та вирубування отворів у деталях. Обробляння місць зварювання механізованим способом. Нарізання та обпилювання гайок і болтів. Паяння деталей та електричних схем різними припоями. Лудіння, паяння, ізолювання, прокладання та зрощування електричних проводів та кабелів. Виготовляння нескладних електроконструкцій, що складаються з двох – трьох деталей. Перезаряджання електричних запобіжників. Знімання та встановлювання на електричних конструкціях шинотримачів, клиць, запобіжників тощо, розрахованих на напругу до 1 кВт. Знімання та встановлювання роз'єднувачів, ізоляторів, рукавів струмоприймачів, редукційних клапанів тощо. Ремонт, регулювання та випробування простого електричного устаткування. Знімання, встановлювання контрольно-вимірювальних приладів, перевірка їх роботи. Монтаж, демонтаж простих вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування вантажопідіймальних кранів та машин. Розбирання, ремонт, заміна, складання, технічне обслуговування, випробування, регулювання простих вузлів, механізмів, агрегатів, електричних схем та устаткування із заміною окремих деталей. Виявляння та усування незначних несправностей під час технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин. Монтаж, демонтаж, ремонт вузлів, агрегатів, електричного устаткування середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Виконання такелажних робіт під час переміщання вантажів із застосуванням простих вантажопідіймальних засобів.