Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та конструктивні особливості різних типів електричних двигунів, устаткування, пускорегулювальної апаратури вантажопідіймальних кранів і машин; сортамент та марки інструментальних сталей; систему допусків і посадок під час оброблення та складання деталей і вузлів; способи приганяння деталей за шаблонами та калібрами; способи слюсарного та термічного оброблення складних деталей; причини та способи визначення передчасного спрацювання сполучених деталей; способи відновлення, зміцнення спрацьованих деталей та нанесення захисного покриття; правила дотримання послідовності виконання слюсарних та електрослюсарних робіт згідно з технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; призначення, будову та принцип взаємодії деталей, вузлів, механізмів, агрегатів та інш. електричного устаткування; складні електромонтажні схеми з'єднань деталей, вузлів та електричних схем; правила та технічні умови монтажу, ремонту, складання, регулювання, налагоджування, випробування, технічного обслуговування електричного устаткування та окремих складних електричних схем; способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання електричного устаткування, що монтується, частин машин і механізмів; причини спрацювання сполучених деталей; причини виникнення несправностей у роботі механізмів, агрегатів, електричного устаткування, способи їх виявлення та усунення; правила та способи стропування вантажів великої ваги під час їх переміщання; способи визначення центру ваги елементів і вузлів вантажопідіймальних кранів і машин, які підіймаються та переміщаються; правила підбирання та випробовування тросів, канатів, ланцюгів та спеціальних пристроїв в залежності від ваги, габаритів та конфігурації вантажу; правила дотримання послідовності виконання слюсарних та електрослюсарних робіт згідно з технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; будову та правила експлуатації слюсарного та електрослюсарного ручного, механізованого, пневматичного та електричного інструменту, такелажного, монтажного устаткування, вантажопідіймальних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів, металообробних верстатів; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

Приклади робіт
Виконання складних робіт під час монтажу, ремонту, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин. Слюсарне обробляння деталей і вузлів за 6 –7 квалітетами (1-2 класами точності). Розмічання деталей електричних конструкцій за зразками та технічними кресленнями. Виготовляння накладок, прокладок до шин і контактних виводів електричного устаткування. Відновлювання спрацьованих деталей. Заміна та приганяння деталей та вузлів. Обробляння контактних поверхонь на електричному устаткуванні та шинах. Запресування підшипників електричних машин різних типів, повна ревізія підшипників кочення. Монтаж, демонтаж, випробування, регулювання та налагоджування складних вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування. Зміна довжини висування, повороту, пересування стріли. Монтаж, демонтаж, нарощування стріл кранів. Розбирання, ремонт, складання, встановлювання, випробування, налагоджування, регулювання електричних ланцюгів двигунів, генераторів, контрольно-вимірювальних приладів, складних електричних механізмів, агрегатів, устаткування, апаратури вимірювання, керування та захисту, групових перемикачів та їх приводів, стартерів, контролерів, перетворювачів живлення, апаратури, контакторів, реле різних типів тощо. Огляд, перевірка електричних параметрів, ремонт лічильників, електронних регуляторів, панелей кремнієвих випрямлячів тощо. Установлювання роз'єднувачів і приводів до них. Виявляння несправностей у роботі електричних механізмів, двигунів, агрегатів, устаткування, систем керування та їх усунення. Щозмінне технічне обслуговування та налагоджування вантажопідіймальних кранів і машин. Участь у плановому запобіжному ремонті. Випробування та капітальний ремонт гідравлічних циліндрів, гальмівних та фрикційних розгальмовувачів, грейферних та інших навісних змінних вантажозахватних пристроїв, механізмів підіймання вантажу, складних вузлів та агрегатів. Випробовування, регулювання, налагоджування, пуск та здавання в експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин.