Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Апаратник вуглезбагачення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника вуглезбагачення 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи автоматизації технології процесів збагачення вугілля (шламів); будову, конструктивні особливості, технічні характеристики й режими роботи відсаджувальних, флотаційних та пневматичних машин, мийних жолобів, вуглемийних комбайнів, сепараторів, грохотів, концентраційних столів та допоміжного обладнання; правила пуску та зупинки обслуговуваного обладнання; технологію збагачення вугілля, виробництво вугільного гранульованого порошку; схему ланцюга збагачувального обладнання; принцип відсаджування, розшарування вугілля у збагачувальних машинах; класифікацію та збагачуваність вугілля; схему руху вугілля, продуктів збагачення та шламу; порядок керування механізмами; принцип дії запобіжних і гальмових пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів; питоме навантаження для вихідного вугілля; виробничі норми виходу кінцевих продуктів збагачення та вимоги до їх якості; обладнання та способи регенерації магнетитової суспензії, властивості реагентів; правила зберігання й поводження з реагентами; фізико-хімічні основи процесів збагачення вугільних штамів флотацією; інструкцію з відбору, оброблення (розшарування) проб продуктів збагачення; принцип роботи, особливості та способи пуску, зупинки системи автоматичного контролю й регулювання; методи оцінки перебігу технологічного процесу заданими системи автоматичного контролю, хімічного аналізу та введення коректури в установки регуляторів; особливості ведення технологічного процесу в режимі дистанційного й ручного керування; систему сигналізації; систему змащування та вимоги до змащувальних матеріалів; способи виявлення та усунення неполадок у роботі машин і механізмів; електрослюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічні процеси збагачення вугілля: відсаджування, флотацію, сепарацію на відсаджувальних, флотаційних машинах, сепараторах, мийних комбайнах та жолобах, концентраційних столах, збагачувальних циклонах у режимі дистанційного або ручного керування. Здійснює сепарацію вугільного гранульованого порошку в аерофонтанувальних та відцентрових сепараторах, контролює і регулює процеси за даними технічного та експрес-аналізу рядового вугілля й продуктів збагачення, оборотної води та суспензії. Проводить експрес-аналіз розшаровування відібраних проб рядового вугілля та продуктів збагачення. Виконує обслуговування збагачувального обладнання, живильників, дозувальних пристроїв та реагентопроводів; пуск та зупинку обладнання і систем автоматичного контролю й регулювання, періодичний контроль їх роботи відповідно до затвердженої технологічної інструкції. Виконує та усуває неполадки в роботі обслуговуваних апаратів, машин і бере участь у їх ремонті.

Спеціалізація
У разі обслуговування двох і більше відсаджувальних машин, більше трьох флотаційних машин, обладнання регенерації магнетитової суспензії, важкосередніх сепараторів, вуглемийних комбайнів, пневматичних сепараторів та машин сепараторів із елеваторним колесом, важкосередніх трипродуктових комплексів.