Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів) 3 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та конструктивні особливості вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування та приладів середньої складності електричних підйомників (ліфтів); електротехніку та технологію металів; правила виконання слюсарних, електрослюсарних, пусконалагоджувальних робіт згідно з технологічними картами; електромонтажні схеми з'єднань електричних деталей та вузлів; правила маркування електричних деталей та схем; систему допусків, посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); правила комплектування електричного устаткування та приладів відповідно до специфікацій; технологічну послідовність, правила, способи монтажу електричного устаткування середньої складності, правила його налагоджування, регулювання, випробування та здавання в експлуатацію; технічні умови на випробування механізмів, агрегатів, електричного устаткування; вимоги до будівельної частини підіймальних (ліфтових) установок; способи перевіряння габаритів шахти та їх відповідності проекту та технічним умовам; способи та правила вимірювання опору ізоляції та заземлення електричного устаткування; правила безпечної експлуатації електричних підйомників (ліфтів.); способи вивіряння змонтованого устаткування, частин механізмів та агрегатів; способи виявлення та усунення несправностей в роботі механізмів, агрегатів, електричного устаткування; будову та правила експлуатації слюсарного та електрослюсарного механізованого, електричного інструменту, такелажного устаткування, металообробних верстатів, контрольно-вимірювальних приладів; правила застосування випробувальних установок та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; способи стропування та переміщання вантажів; терміни спрацювання та правила випробування тросів і канатів; правила підіймання та переміщання елементів електричних підйомників (ліфтів) із використанням вантажопідіймальних машин і механізмів; правила користування наочною сигналізацією під час монтажу; правила безпечної експлуатації електричних підйомників (ліфтів); правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує слюсарні та електрослюсарні роботи середньої складності під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

Приклади робіт
Виконання електрослюсарних робіт середньої складності під час ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів). Слюсарне обробляння деталей та вузлів за 6- 10 квалітетами (2 –3 класами точності) із застосуванням механізованого, пневматичного, електричного інструменту, універсальних пристроїв, металообробних верстатів. Розмічання деталей за технічними кресленнями та ескізами для обрізання та свердління. Виправляння, розмічання, згинання та різання листової та профільної сталі, труб, круглих і штабових шин на металообробних верстатах. Нарізання різі на кінцях труб, виготовляння розтрубів. З'єднування, обробляння, припаювання кінців електричних проводів, кабелів різних марок. Припаювання наконечників до жил електричних кабелів і проводів. Виготовляння та складання конструкцій для тролеїв і кріплення електричних кабелів, проводів, кронштейнів для встановлювання освітлювальної арматури, конструкцій для одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо. Встановлювання ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1 кВт, рубильників, сигнальних ламп тощо. Складання, встановлювання, налагоджування електричних механізмів кабін, противаг, електричних схем вимірювання та випробування. Встановлювання, налагоджування та регулювання електричних механізмів шахтних дверей, електричного устаткування машинного приміщення та приямка, телефонно-диспетчерського зв'язку всередині ліфтових шахт та у кабінах. Розбирання, ремонт, заміна, складання, монтаж, демонтаж, регулювання, налагоджування, здавання в експлуатацію електричного устаткування, механізмів, агрегатів, приладів середньої складності. Монтаж, демонтаж складних вузлів, механізмів та агрегатів під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Перевірка та регулювання електромагнітних реле струму та напруги, максимально-струмового та теплового захисту автоматичних вимикачів і магнітних пускачів. Технічне обслуговування електричних підйомників (ліфтів). Виявляння несправностей у роботі механізмів, агрегатів, електричного устаткування середньої складності та їх усунення. Складання дефектних відомостей на ремонт. Випробування тросів, канатів, вантажопідіймальних механізмів та такелажних засобів.