Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Установник каталізаторних сіток 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи контактних апаратів, повітряних фільтрів; вимоги до контактних апаратів та повітряних фільтрів; суть технологічного процесу одержання окисів азоту; основні властивості соляної кислоти і водню; прийоми роботи; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Знімає та встановлює каталізаторні сітки контактних апаратів у виробництві неконцентрованої азотної кислоти. Стежить за станом каталізаторних сіток контактних апаратів. Провадить регенерацію та ремонт каталізаторних сіток, збирає шлам каталізаторного пилу. Контролює температуру кислоти, яка підігрівається, промивку поверхонь каталізаторних сіток, прожарювання сіток шляхом візуального спостереження та ручного регулювання. Збирає та розбирає платинові уловлювачі. Промиває та очищає контактні апарати, повітряні фільтри та комунікації.