Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва аміачної селітри 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва аміачної селітри 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва аміачної селітри; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми сигналізації та блокувань; фізико-хімічні та технологічні властивості аміаку, слабкої азотної кислоти, добавок; методику проведення контрольних аналізів та розрахунків; державні стандарти на готовий продукт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва аміачної селітри на виробничих дільницях загальною продуктивністю 500 тис.т на рік і більше, або під час обслуговування агрегатів одиничною потужністю 450 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за результатами аналізів та візуально. Розраховує кількість та співвідношення компонентів, які необхідні для отримання аміачної селітри. Виконує контрольні аналізи на різних стадіях процесу. Веде записи у виробничому журналі. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій цеху. Керує пуском, зупинкою та підготовкою до ремонту, контролює ремонт устаткування виробництва аміачної селітри. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму, усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.