Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник випарювання та гранулювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та гранулювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи і технологію процесу випарювання та гранулювання аміачної селітри; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та схему комунікацій; технологічні властивості азотної кислоти, аміаку та аміачної селітри; вимоги до готового продукту; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випарювання та гранулювання плаву аміачної селітри у виробництвах одиничною потужністю до 450 тис.т на рік. Контролює та регулює подавання розчину, температуру пари та плаву, концентрацію плаву, вакуум, гранулометричний склад та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Відбирає проби і провадить аналізи. Обслуговує випарні апарати, сепаратори, барометричні конденсатори, мірники, напірні баки, гранулятори, вентилятори, насоси та інше устаткування. Пускає та зупиняє устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування. Веде записи у виробничому журналі. Керує підлеглими робітниками.