Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Завідувач лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: положення, інструкції, стандарти та інші настановчі й нормативні документи, які стосуються діяльності лабораторії; принцип дії та правила експлуатації використовуваного обладнання; методи лабораторного аналізу, порядок обліку і звітності; план ліквідації аварій; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою й підвищенням кваліфікації персоналу лабораторії; проведенням необхідних аналізів і досліджень, оформленням їх результатів. Забезпечує: якісне проведення хімічних аналізів проміжних і кінцевих продуктів збагачення на золу, вологу, сірку, леткі речовини та інші компоненти відповідно до чинних стандартів; систематизацію результатів виконаних аналізів і своєчасне ознайомлення з ними відповідних служб і керівників; інструктаж робітників лабораторії щодо чинних стандартів і плану ліквідації аварій; освоєння персоналом більш досконалих методів лабораторного аналізу і нового обладнання; технічно правильну експлуатацію лабораторного обладнання та його збереження; своєчасне подання в установленому порядку заявок на апаратуру, обладнання, реактиви й матеріали; правильність ведення лабораторної документації. Контролює: дотримання чинних стандартів, правильність приготування хімічних реактивів і проб під час проведення аналізів; трудового розпорядку, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде облік і звітність діяльності лабораторії.