Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник з вентиляції та дегазації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань вентиляції і дегазації; технологію гірничого виробництва; основи аерогазодинаміки вугільних шахт; правила експлуатації гірничого, транспортного та енергетичного обладнання; обладнання, прилади і апарати для вентиляції та охорони і безпеки праці; передовий вітчизняний та світовий досвід підприємств з питань вентиляції і дегазації; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує організацією робіт щодо поліпшення вентиляційного господарства та забезпечення встановленого пилегазового режиму в шахтах; розробленням технічної документації з вентиляції та пилегазового режиму. Розробляє: заходи щодо поліпшення провітрювання, впровадження та експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури з охорони та безпеки праці; заходи щодо прогнозів газонасиченості вугільних пластів і їх дегазації; зниження зовнішнього та внутрішнього витікання повітря. Організовує: газові та депресивні знімання на шахтах; промислові випробування нових приладів і апаратів, індивідуальних засобів захисту; розроблення перспективних та річних планів удосконалення вентиляції шахт та підземних виробок, здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує: виконання заходів щодо поліпшення провітрювання і дегазації, заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; впровадження науково-технічних досягнень та рекомендацій науково-дослідних інститутів у сфері вентиляції і дегазації. Бере участь: у розгляді планів розвитку гірничих робіт; у підготовленні проектів, доповнень та змін чинних правил, інструкцій з охорони та безпеки праці, боротьби з пилом, вентиляції, веденні робіт та утриманні виробок на дренажних шахтах; у розробленні пропозицій щодо розподілу і перерозподілу фондів на обладнання, контрольно-вимірювальну апаратуру та прилади для вентиляції і дегазації; в підготовленні та проведенні перевірок стану безпеки та охорони праці; в розслідуванні аварій та нещасних випадків, у розробленні заходів щодо їх запобігання. Аналізує ефективність заходів щодо поліпшення провітрювання і дегазації. Розглядає і погоджує плани ліквідації аварій, вентиляційні режими та подає на затвердження територіальному управлінню державного нагляду за охороною праці списки особливо небезпечних через метан вибоїв, підготовчих виробок; готує пропозиції щодо проектів підготування нових горизонтів і дільниць, будівництва та реконструкції шахт, будівництва вентиляційних установок головного провітрювання та дегазації, установок обладнання шахт автоматичним газовим захистом. Готує матеріали щодо встановлення категорій з газу; проекти планів щодо впровадження нової техніки для вентиляції і дегазації. Здійснює контроль за: розрахунковим та фактичним розподілом повітря в гірничих виробках, роботою вакуум-станцій, пилогазовим режимом на шахтах; станом захисних пристроїв, виконанням шахтами вимог правил безпеки з пилогазового режиму. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.