Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер контрольний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативно-технічні документи щодо керування якістю продукції; технологічні процеси та режими виробництва; технічні вимоги до якості вугілля, стандарти, технічні умови; правила приймання та зберігання вугілля; обладнання, прилади, засоби й методи технічного контролю якості вугілля, правила їх технічної експлуатації; методи відбирання проб, порядок маркування браку та методи його запобігання й усунення; порядок оформлення технічної документації, яка засвідчує якість продукції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу гірників підземних на бракуванні вугілля. Забезпечує роботу з відбирання пластових, експлуатаційних та дільничних проб для оцінки робіт очисних дільниць з якості. Здійснює: контроль за дотриманням установленої технології видобування й транспортування вугілля гірничими виробками, контролює відповідність вугілля, що видобувається очисними й підготовчими вибоями, встановленим нормам показників якості та вживає заходів щодо запобігання порушень технології видобування й транспортування вугілля; бракування вугілля на вміст мінеральних домішок та зольності в очисних вибоях шахт і розрізів з використанням розрахунково-вимірного методу; контроль за справністю обладнання для відбирання й оброблення проб вугілля та ваговимірних приладів. Бере участь: у роботі комісії з визначення середньої маси вугілля у транспортних засобах; у розробленні норм показників якості вугілля, яке видобувається дільницею; у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення якості вугілля, усунення причин, які призводять до видобутку вугілля низької якості; у роботі групи якості на дільницях видобування вугілля. Проводить інструктаж робітників зміни з правил безпечного ведення робіт під час відбирання, оброблення й транспортування проб та перевіряє виконання інструкції й методик з технічного контролю на робочих місцях. Вносить пропозиції щодо накладання дисциплінарних стягнень на робітників за порушення технологічної дисципліни, яка призводить до зниження якості вугілля. Веде встановлену документацію, звітність.