Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань загальної експлуатації засобів зв'язку; перспективи розвитку виробництва; основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку; технологічні процеси з обслуговування, налагодження і настроювання апаратури, обладнання і споруд зв'язку; Закон України "Про зв'язок"; порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих і відремонтованих споруд зв'язку; досвід роботи передових вітчизняних і закордонних підприємств у сфері експлуатації та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання; норми і розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням монтажних і налагоджувальних робіт під час введення в експлуатацію телефонних станцій, апаратури далекого зв'язку, гучномовного та диспетчерського зв'язку. Забезпечує: виконання дільницею встановлених завдань при високих техніко-економічних показниках роботи; виконання робіт з ліквідації аварій і складних пошкоджень, проведення профілактичних вимірювань; надання практичної допомоги службам зв'язку підприємств у проведенні складних робіт з експлуатаційно-технічного і профілактичного обслуговування поверхневих і підземних засобів зв'язку, ремонтних робіт, в освоєнні нової апаратури і способів обслуговування працівників дільниці необхідними матеріалами, обладнанням і запасними частинами; збереженість закріпленого за дільницею майна. Організовує: введення і складання технічних та електричних паспортів, ведення технічної документації на апаратуру, обладнання і системи зв'язку, закріплені за дільницею; проведення інструктажу та навчання технічного персоналу дільниці. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у комісіях з приймання в експлуатацію нових, реконструйованих та відремонтованих споруд (засобів) зв'язку; у розробленні та реалізації заходів дотримання режиму економії і ощадливості, зниження витрат на виробництво. Аналізує причини пошкоджень і простоювань апаратури зв'язку та розробляє заходи щодо запобігання. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток; календарні графіки виходу на роботу. Контролює: виконання контрольно-налагоджувальних робіт та якість ремонтних і монтажних робіт, що проводяться; правильність укладання паспортів на апаратуру і системи зв'язку; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.