Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач виноматеріалів та вина 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача виноматеріалів та вина 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні властивості виноматеріалів і вина; правила наповнення технологічних і транспортних місткостей; будову обслуговуваного основного та допоміжного устаткування; правила ведення обліку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі прості операції з обробки виноматеріалів і приготування вина. Проводить технологічні переливки. Установлює бочки на лагери (у яруси) і наповнює їх. Розбирає лагери. Перекочує бочки. Відливає або доливає в місткості виноматеріали для дотримання в них необхідного рівня. Обробляє шпунти і шпунтові отвори, парафінує шпунти. Готує робочий розчин сірчистого ангідриду. Проводить фільтрацію виноматеріалів на мішкових фільтрах. Наповнює і спорожнює бочки, місткості, автомобільні і залізничні цистерни, контейнери за допомогою насосів, апаратів і пристроїв. Регулює роботу обслуговуваного устаткування і комунікацій, усуває несправності в його роботі. Веде облік.