Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Тваринник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні вимоги зоогігієни та ветеринарії; способи дезінфекції та приготування розчинів; правила проведення профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин; способи виявлення охоти у тварин; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує допоміжні роботи з догляду за коровами і кобилами на доїльних майданчиках. Підганяє тварин до місця доїння. Виганяє тварин на прогулянку та пасовище і заганяє назад. Проводить механізоване або ручне миття молочних фляг та інших місткостей, прибирає і дезінфікує приміщення, пере халати та мішкотару. Додержується зоогігієнічних норм утримання тварин на фермах. Бере участь у проведенні заходів щодо підвищення молочної продуктивності худоби і профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин. Приймає, зважує і переганяє худобу. Виявляє тварин в охоті та вилучає їх для штучного осіменіння, стежить за худобою, приймає отелення і виконує інші роботи під час чергування. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.