Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор машинного доїння 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора машинного доїння 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різних типів стаціонарних та пересувних доїльних майданчиків і установок, молокопроводу, вакуумних насосів, холодильних установок, танків для збирання та зберігання молока, правила їх вмикання; правила розбирання, складання, використання та зберігання окремих механізмів доїльних установок; дозування мийних засобів; порядок промивання та дезінфекції доїльних апаратів і установок, молокопроводу; технологію доїння на доїльних установках; правила експлуатації механізмів, доїльних установок; основи анатомії та фізіології тварин; будову вим'я; фізіологію молокоутворення та молоковіддачі; ознаки наближення родів та правила приймання новонароджених тварин; правила ветеринарної обробки, годівлі тварин; правила догляду за тваринами в перший період після отелення; кормову цінність, норми та правила згодовування різних видів кормів; способи підвищення продуктивності тварин та правила первинної обробки молока; технологію виробництва молока на промисловій основі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить машинне доїння корів трьома і більше апаратами з продуктивністю в середньому по групі на одну фуражну корову понад 3,5 тис. кг молока на рік і на доїльних майданчиках та інших високопродуктивних доїльних установках. Виконує заходи з підвищення молочної продуктивності корів. Здійснює машинне доїння корів у родильному відділенні та корів-первісток. Привчає корів-первісток до машинного доїння і роздоює їх. Вмикає вакуумний насос та апарати і перевіряє вакуумний режим. Дозує та подає концентровані корми в годівниці за допомогою механізмів. Перевіряє повноту видоювання. Регулює і проводить технічне обслуговування доїльних майданчиків та установок й усуває несправності. Промиває молокопровід, розбирає, промиває та дезінфікує мірні циліндри й доїльні апарати. Вимірює надоєне молоко, проводить розрахунки за вимірювальною таблицею. Обробляє вим'я дезінфікуючими препаратами. Виявляє травми вим'я й виконує роботи з профілактики маститу. Виявляє початок отелень, окотів, ожереблень у тварин та приймає новонароджених. Обтирає новонароджених тварин та припікає пуповину. Відносить новонароджених у профілакторій і розміщує в клітці. Обробляє корову та доглядає за нею після отелення. Розтирає вим'я корів, що отелилися, лікувальними препаратами. Видає ліки новонародженим за приписом лікаря. Опромінює новонароджених кварцевою лампою. Чистить корів. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.