Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор машинного доїння 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила експлуатації доїльних апаратів; правила розбирання, складання, зберігання доїльних апаратів і користування ними; порядок проведення щоденних та періодичних обслуговувань доїльних апаратів; техніку машинного доїння; правила та норми годівлі, напування та утримання тварин; порядок згодовування кормів; потребу корів у протеїні, вітамінах та мінеральних речовинах; методи підвищення молочної продуктивності корів; комплекс заходів, що забезпечують одержання молока високої якості; техніку його охолоджування; ознаки охоти у тварин, їх вагітності та наближення отелень, жереблень та окотів; строки і методи запуску тварин та підготовки їх до отелення, жереблення та окоту; правила надання першої допомоги тваринам, що захворіли; правила догляду за вим'ям та ознаки захворювань тварин, що найчастіше трапляються: маститу, бруцельозу, ящуру тощо; основи знань про деякі лікарські дезінфікуючі засоби та їх застосування; основи штучного осіменіння та правила підготовки маток до осіменіння; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить машинне доїння корів двома апаратами з продуктивністю в середньому по групі на фуражну корову до 3,5 тис.кг молока на рік або трьома і більше апаратами з продуктивністю до 3,5 тис.кг молока на рік. Здійснює машинне доїння кобил, овець. Масажує, підмиває, витирає вим'я і виконує інші операції, які впливають на швидкість та повноту молоковіддачі і чистоту молока. Проводить машинне доїння корів в ізоляторі. Перевіряє на мастит і виконує ветеринарно-санітарні роботи з догляду за вим'ям та профілактику захворювань на мастит. Додержується правил машинного доїння корів. Вмикає і вимикає апарати, перевіряє їх на частоту пульсацій та контролює роботу. Виконує машинне додоювання тварин. Вживає заходів щодо поліпшення утримання тварин, годівлі збалансованими за поживними речовинами кормами з метою підвищення молочної продуктивності, одержання молока високої якості та збільшення виходу телят. Розбирає та складає, промиває та дезінфікує доїльні апарати. Проводить технічне обслуговування і усуває несправності. Роздає корми. Чистить годівниці, корів. Миє й чистить молочний посуд та прибирає приміщення. Виявляє тварин в охоті та підготовляє їх до штучного осіменіння або до парування. Допомагає ветеринарним фахівцям під час проведення профілактичних заходів з лікування, штучного осіменіння тварин. Додержується ветеринарно-санітарних правил на молочній фермі. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.