Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Наїзник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи анатомії, фізіології, зоогігієни, правила складання кормових раціонів; кормову цінність різних кормів; правила і техніку годівлі коней залежно від їх віку та виконуваної роботи; правила надання першої ветеринарної допомоги; будову екіпажів; збруї та захисних пристроїв; основні методи тренінгу коней залежно від їх віку; види перегонових екіпажів та правила складання і запрягання в них коней; правила заїжджання, тренування та випробовування рисистих коней; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заїжджає коней, запряжених в екіпаж, та тренує їх під керівництвом наїзника вищої кваліфікації. Контролює роботу конярів з догляду, утримання та годівлі коней. Одержує зі складу та видає конярам інвентар, фураж і підстилку. Веде табель роботи персоналу тренувального відділення, кувальну та фуражну відомості. Одержує зі складу та зберігає медикаменти, використовує їх за вказівкою ветеринарного лікаря. Утримує тренерські екіпажі та збрую в робочому стані. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.