Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора тваринницьких комплексів та механізованих ферм 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила догляду за худобою в умовах механізації; методи інтенсивної відгодівлі та вирощування молодняка високих вагових кондицій; будову та правила технічної експлуатації засобів механізації; найпоширеніші хвороби та основні способи надання першої ветеринарної допомоги тваринам, що захворіли; способи та правила випасання худоби; порядок та норму згодовування травостою і правила використання пасовищ; основні корми та їх кормову цінність; способи підготовки кормів до згодовування; потребу тварин у білку, вітамінах та мінеральних речовинах; будову дезінфекційних установок; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує механізовані роботи з догляду за відгодівельним та випасним поголів'ям великої рогатої худоби й коней. Проводить інтенсивну відгодівлю тварин, вирощує молодняк високих вагових кондицій. Годує, напуває, випасає, чистить тварин. Постачає, підготовляє та роздає корми. Вичищає гній, замінює підстилку, прибирає приміщення, стійла, проходи. Контролює роботу застосовуваних механізмів. Проводить технічне обслуговування устаткування, підналагоджує механізми та устаткування й усуває дрібні несправності. Надає першу ветеринарну допомогу тваринам, які захворіли. Приймає, зважує та переганяє худобу. Проводить дезінфекцію приміщень. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.