Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний шампаніст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня й інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; основи управління; технологію виробництва ігристого вина і методи хіміко-технологічного контролю його якості; основне технологічне устаткування і принцип його роботи; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій; технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти та технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів; види браку та способи запобігання йому; основи економіки; законодавство про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє і впроваджує прогресивні технологічні процеси і режими, вживає заходів, які спрямовані на покращення технології, якості шампанського, зниження матеріальних витрат. Керує технологічним процесом приготування ігристих вин. Відповідає за якість виноматеріалів, які надходять у виробництво. Керує роботою відділів і цехів з обробки виноматеріалів, приготування купажу і лікерів, виробництва шампанського. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідну сировину й матеріали, складає план постачання сировини, контролює своєчасне надходження її на підприємство й наявність на складах залишків сировини та матеріалів. Контролює додержання встановлених технологічних процесів, рецептур, технологічних інструкцій. Бере участь у роботі дегустаційної комісії. Перевіряє відповідність прийнятого купажу вимогам кондицій за складом і смаковими якостями. Затверджує варіанти купажів і перевіряє розрахунки з їх приготування. Складає відомості купажу. Залежно від характеру прийнятих партій сировини головний шампаніст встановлює склад асамбляжу. На основі хімічних аналізів і органолептичних методів складає відомість асамбляжу. Аналізує причини браку, бере участь у розробленні заходів з метою його усунення та запобігання. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва ігристих вин. Бере участь у розробленні виробничих планів, собівартості продукції та інших показників плану. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва ігристих вин. Перевіряє виробничі журнали, стежить за правильним веденням технологічної документації.