Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача коньячних спиртів та коньяків 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію витримування коньячних спиртів, приготування коньяків; правила вибору і технологію обробки дубової клепки; норми витрат сировини і матеріалів; конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, регулювальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору коньячних спиртів для егалізації та купажування; способи виявлення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес витримування та оброблення коньячних спиртів і приготування коньяків. Підбирає коньячні спирти для егалізації і купажування під керівництвом технолога та подає на тривале витримування. Готує купаж, купажує, дозує і подає в купаж компоненти й обклеювальні речовини, перемішує купаж. Вибирає дубову клепку й організовує її оброблення для резервуарного витримування коньячного спирту. Контролює виконання технологічного режиму, дотримання норм витрат сировини та матеріалів, безперебійну роботу і правильність використання основного і допоміжного устаткування. Своєчасно виявляє та усуває причини, які викликають втрати, погіршення якості продукції. Веде технічну документацію.