Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст солезбирального комбайна 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи забірної частини солезбиральних комбайнів, транспортних засобів; правила ламання пласта солі, заведення забірних ножів під пласт солі; правила завантаження транспортних засобів; укладання і пересування залізничної колії і транспортерів у басейнах; властивості мулистих ґрунтів основи басейнів; допустимий ступінь вологості і особливості будови пласта солі; способи переміщення комбайна через перемички.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у керуванні солезбиральним комбайном, який не обладнаний гідравлічною системою. Підламує пласт солі. Заводить забірні ножі під пласт солі і регулює їх положення в процесі ламання пласта. Установлює та пересуває транспортні засоби під навантаження солі в басейні. Відділяє сторонні домішки від солі. Готує обладнання для переміщення комбайна через перемички. Усуває несправності в роботі транспортуючого устаткування. Бере участь у ремонті солезбирального комбайна.