Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора тваринницьких комплексів та механізованих ферм 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову застосовуваних на фермах механізмів; порядок проведення щоденних та періодичних технічних обслуговувань механізмів; основні вимоги та прогресивні методи утримання дійного та відгодівельного стада, корів-годувальниць і телят у зимову та літню пору; правила одержання молока високої якості, догляду за тільними та новотільними коровами; правила приймання отелень; особливості технології утримання та вирощування молодняка в приміщеннях різних типів; методи підвищення продуктивності обслуговуваного поголів'я худоби; профілактику захворювання дорослого поголів'я і телят; основні вимоги зоотехнії під час комплектування телят у групи; правила застосування мікроелементів; правила ведення племінного та зоотехнічного обліку; технологію виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує механізовані роботи з догляду за дійними та яловими коровами на комплексах і механізованих фермах, маточним стадом у м'ясному тваринництві, коровами-годувальницями, ремонтним молодняком, телятами профілакторного та молочного періодів віком до 4-6 місяців на механізованих фермах. Вживає заходів щодо підвищення молочної продуктивності корів, збільшення виходу телят та поліпшення їх збереження, годівлі худоби збалансованими за поживними речовинами кормами. Годує, напуває, чистить тварин. Підганяє корів із секцій до доїльної установки. Виганяє їх з доїльної установки. Контролює правильне розміщення корів у секціях. Виявляє тварин в охоті. Виявляє та відсортовує хворих корів. Відгодовує велику рогату худобу та коней на державних тваринницьких комплексах і відгодівельних майданчиках. Допомагає підганяти корів на пункти штучного осіменіння та відганяти в корівник. Підбирає корів-годувальниць для телят. Допомагає лікувати і проводити ветеринарну обробку тварин, стежить за тільними коровами. Приймає телят і допомагає тваринникам доїти корів під час отелення. Проводить моціони та прогулянки тварин. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.