Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Регулювальник полів фільтрації 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: площу полів фільтрації (місткість накопичувачів, рівень їх заповнення), кількість карт, їх технічний стан, стан дамб і трубопроводів; способи догляду за ними; порядок ремонту дамб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує поля фільтрації. Стежить за заповненням карт полів фільтрації (ставів-накопичувачів) стоками. Підтримує в робочому стані накопичувачі. Стежить за справністю дамб, трубопроводів. Регулює скидання стоків по картах полів (ставів). Здійснює дрібний ремонт дамб, трубопроводів, стежить за справністю трубопроводів, запірної арматури, стежить за роботою насосів, які подають стоки на поля фільтрації (стави-накопичувачі).