Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник перегонки та ректифікації спирту 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника перегонки та ректифікації спирту 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології виробництва спирту та технологію перегонки і ректифікації спирту; вимоги до технологічних показників бражки; фізико-хімічні та органолептичні показники якості спирту та головної фракції за стандартом, склад умовного спирту-сирцю; норми відбору ректифікованого спирту, сивушного масла, головної фракції; норми втрат спирту в процесі брагоректифікації; норми граничних втрат спирту з бардою та лютерною водою; порядок проведення аналізу з їх визначення; нові удосконалені схеми брагоректифікаційних установок, будову та конструктивні особливості вакуумних установок, установок побічно-структурної дії, установок виділення етилового спирту з головної фракції в системі брагоректифікації та правила їх експлуатації, схему трубопроводів; розташування запірної та регулюючої арматури і способи користування нею; способи очищення теплообмінників; будову та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, схеми автоматизації виробничих процесів, способи усунення несправностей у роботі устаткування та нормалізації технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за процесом перегонки і ректифікації спирту на брагоректифікаційних установках безперервної дії відповідно до технологічного регламенту. Регулює подавання бражки, пари, води. Стежить за швидкістю згону і тиском в колонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює відбір стандартної продукції, напівфабрикатів і побічних продуктів. Перевіряє вміст спирту в барді і лютерній воді. Коригує процес перегонки і ректифікації за результатами аналізів якості продуктів і напівпродуктів та втрат спирту з бардою й лютерною водою. Контролює кількість вироблюваного спирту, систематично знімає показання лічильників обліку вироблюваного спирту, веде відповідні записи у виробничому журналі. Виконує дії з раптової і планової зупинки процесу перегонки бражки, стягування. Здійснює пуск установки після раптової зупинки та після стягування. Стежить за станом устаткування, усуває дрібні несправності.