Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна аграрна освіта або повна загальна середня освіта та курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і D або A, B і D. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов стаж керування машинами категорії A - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила, способи та особливості виконання робіт на самохідних кормозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам кормів під час збирання врожаю; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних кормозбиральних машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Самостійно виконує сільськогосподарські роботи на самохідних кормозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.